Χειρουργικό

Τα 5 τμήματα Γενικής Χειρουργικής του Χειρουργικού Τομέα λειτουργούν με έμφαση στην εξατομικευμένη φροντίδα των ασθενών που αναλαμβάνουν, σε προεγχειρητικό, επεμβατικό και μετεγχειρητικό στάδιο. Με σύγχρονη ιατρική τεχνολογία και με κορυφαίο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, αντιμετωπίζουν όλο το φάσμα των παθήσεων της Γενικής Χειρουργικής.

Χειρουργικό Τμήμα Α'

Με ακτίνα δράσης στη Γενική Χειρουργική και διεθνή πιστοποίηση στην Αποκατάσταση Κήλης...

Τηλέφωνο Γραμματείας:  210-6972895 Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

A

Χειρουργικό Τμήμα Β'

Το Β’ Χειρουργικό Τμήμα έχει ως στόχο την παροχή καθ’ όλο το 24ωρο (σε τακτική και επείγουσα βάση) υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών, όσον αφορά ολόκληρο το φάσμα της Γενικής Χειρ...

Τηλέφωνο Γραμματείας:  210-6972902 Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

B

Χειρουργικό Τμήμα Γ'

Το Γ’ Χειρουργικό Τμήμα εντάσσεται στα πλαίσια του ευρύτερου Χειρουργικού τομέα του Κέντρου, και συνεργάζεται με όλες τις σχετικές ειδικότητες...

Τηλέφωνο Γραμματείας:  210-6972957 Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γ

Χειρουργικό Τμήμα Δ'

Το Δ΄ Χειρουργικό Τμήμα είναι στελεχωμένο από έμπειρο, εξειδικευμένο και άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό με επίκεντρο τον ασθενή και στόχο...

Τηλέφωνο Γραμματείας:  210-6972771 Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ

Χειρουργικό Τμήμα Ε'

Η ιατρική ομάδα του Ε' Χειρουργικού Τμήματος βασίζεται στη συλλογική εργασία και προσφέρει στον ασθενή τη μέγιστη και πληρέστερη αντιμετώπιση των προβλημάτων του. Είναι ικανή...

Τηλέφωνο Γραμματείας:  210-6972895 Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ε