Αγγειοχειρουργικό

Αγγειοχειρουργική – μια νέα εξελισσόμενη ειδικότητα  

Η αγγειοχειρουργική είναι μια σχετικά νέα ειδικότητα που ασχολείται με τις παθήσεις των αγγείων (αρτηριών, φλεβών και λεμφαγγείων). Λειτουργούν δύο πλήρως στελεχωμένα αγγειοχειρουργικά τμήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης αγγειοχειρουργικής, έχοντας εντάξει στην καθ’ ημέρα πράξη όλες τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης των αγγειακών παθήσεων (κλασσική και ενδοαγγειακή χειρουργική, σύγχρονες συντηρητικές θεραπείες, αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες). Έτσι, επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα με ελάχιστη επιβάρυνση του ασθενούς. Άλλωστε οι περισσότερες επεμβάσεις των φλεβών, αλλά και των αρτηριών γίνονται σε βάση ημερήσιας νοσηλείας ή ολιγοήμερης παραμονής. 

Τα τμήματα υποστηρίζονται με σύγχρονα διαγνωστικά μέσα (αγγειογράφος, μαγνητικός και αξονικός τομογράφος, υπέρηχοι). Όπου απαιτείται (βαριά περιστατικά) υπάρχει κάλυψη από Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αλλά και από άλλες ειδικότητες. 

Επίσης λειτουργεί σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες, ενδοκρινολόγους, διαβητολόγους, παθολόγους, ορθοπεδικούς, ιατρείο διαβητικού ποδιού με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων που εμφανίζονται στα κάτω άκρα των διαβητικών.


Α' Αγγειοχειρουργικό Τμήμα

Στο Α΄ Αγγειοχειρουργικό Τμήμα αντιμετωπίζονται όλες οι αρτηριακές και φλεβικές παθήσεις, καθώς και οι παθήσεις των λεμφαγγείων σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα διεθνή πρωτόκολλα και τις...

Τηλέφωνο  210-6972953 Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

A

Β' Αγγειοχειρουργικό Τμήμα

Οι δραστηριότητες του Β’ Αγγειοχειρουργικού Τμήματος, περιλαμβάνουν πλήρη αγγειολογικό έλεγχο των ασθενών για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, καθώς και όλες τις αγγειοχειρουργικ...

Τηλέφωνο  210-6972935 Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

B