Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι η υπεύθυνη για την άμεση ανταπόκριση και κάλυψη των αναγκών βαρέως πασχόντων ενήλικων ασθενών που χρήζουν εντατικής παρακολούθησης και θεραπείας,...

   

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας του Νεφρολογικού Τμήματος και προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ασθενείς που φιλοξενεί...

   

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μονάδα Λιθοτριψίας

Η Μονάδα Λιθοτριψίας αποτελεί σημείο αναφοράς στην Ελλάδα στην αντιμετώπιση της λιθίασης του Ουροποιητικού Συστήματος (λίθοι νεφρών, ουρητήρων και ουροδόχου κύστεως) χάρη στη χρήση...

   

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ