Newsletters

Newsletters 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Κορυφαία ιατρική ομάδα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις

Με την πλέον οργανωμένη ομάδα ιατρών κάθε ειδικότητας που καλύπτουν όλο το πλέγμα των παθήσεων της καρδιάς, από το στάδιο της πρόληψης και διάγνωσης έως την θεραπεία και μετεγχειρητική παρακολούθηση, το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center πρωτοπορεί και στο πεδίο των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Το κορυφαίο ιατρικό επιτελείο και οι εξειδικευμένες νοσηλευτικές ομάδες που στελεχώνουν τα Καρδιολογικά και Καρδιοχειρουργικά τμήματα, όπως και το τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας του νοσηλευτικού κέντρου, εγγυώνται μια συνολική και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε περιστατικού, χρόνιου ή επείγοντος, καθώς και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και φροντίδα για τους καρδιοπαθείς, 24 ώρες το 24ωρο.

Με την εφαρμογή πρωτοποριακών και καινοτόμων μεθόδων σε διεθνές επίπεδο, αλλά και κάθε σύγχρονης επεμβατικής μεθόδου, περισσότεροι από 40 καταξιωμένοι καρδιολόγοι και καρδιοχειρουργοί του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center έχουν, ουσιαστικά, δημιουργήσει μια Ομάδα Καρδιάς που βάζει τη δική της σφραγίδα στην ανοδική πορεία του.

Με τέσσερα Καρδιολογικά τμήματα, δύο Καρδιοχειρουργικά τμήματα και εξειδικευμένα Κέντρα, όπως το Κέντρο Γυναικείας Καρδιάς, που στηρίζονται και σε τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς, εξασφαλίζεται η πλέον εξελιγμένη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και θεραπεία κάθε φύσης καρδιολογικών ασθενειών.

Ειδικότερα, στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center όλες οι καρδιαγγειακές παθήσεις αντιμετωπίζονται από τα εξής τμήματα:


ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

1.  Α΄ Καρδιολογικό Τμήμα (Διευθυντής: Γεώργιος Ανδρικόπουλος). Καλύπτει διαγνωστικά και θεραπευτικά όλο το φάσμα των καρδιακών παθήσεων. Στελεχώνεται από έμπειρους κλινικούς καρδιολόγους με σημαντικό επιστημονικό έργο στο βιογραφικό τους και διαθέτει άρτια οργανωμένα εξωτερικά καρδιολογικά ιατρεία όπου διενεργείται ενδελεχής καρδιολογικός έλεγχος με το σύνολο των απαιτούμενων κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων. Στις βασικές δραστηριότητές του υπάγεται η λειτουργία Ιατρείου Προεγχειρητικού Καρδιολογικού Ελέγχου, Ιατρείου Υπερηχοκαρδιογραφίας, Ιατρείου Δοκιμασίας Κόπωσης, Ιατρείου Περιπατητικής Παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης, καθώς και Ιατρείου Καρδιακής Ανεπάρκειας και Πνευμονικής Υπέρτασης.
2. Β’ Καρδιολογικό Τμήμα -Προληπτικής Καρδιολογίας και Καρδιακής Ανεπάρκειας (Διευθυντής: Ηλίας Τσούγκος). Αναπτύσσει όλους τους τομείς της σύγχρονης κλινικής και εργαστηριακής Καρδιολογίας τόσο σε διαγνωστικό όσο και θεραπευτικό επίπεδο. Στο τμήμα λειτουργούν τα εξής ιατρεία: Ιατρείο Προληπτικής Καρδιολογίας (με διενέργεια και προαθλητικού ελέγχου), Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας (με αντιμετώπιση και περιστατικών Καρδιο-ογκολογίας), Ιατρείο Αναίμακτων Απεικονιστικών Τεχνικών (Ηχωκαρδιογραφίας), καθώς και Ιατρείο Άσκησης και Αποκατάστασης, στο οποίο παραπέμπονται ασθενείς μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου, αορτοστεφανιαία παράκαμψη ή αγγειοπλαστική με στόχο τη δευτερογενή πρόληψη. Εκτός από καρδιολόγους, στελεχώνεται από ψυχολόγο και ειδικό στις διατροφικές παρεμβάσεις.
Πρωτοποριακό χαρακτήρα έχει, εξάλλου, το Κέντρο Γυναικείας Καρδιάς που λειτουργεί στο Β΄ Καρδιολογικό τμήμα, το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο την ενημέρωση και την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων που αφορούν τη γυναικεία καρδιά και είναι το μοναδικό εξειδικευμένο Κέντρο στην Ελλάδα με αυτό το αντικείμενο. Βασική επιδίωξη του Κέντρου αποτελεί η ευαισθητοποίηση των γυναικών, δεδομένου ότι οι γυναίκες εμφανίζουν διαφορετικές καρδιολογικές παθήσεις σε σχέση με τους άνδρες, σε διάφορες ηλικίες.
3. Γ’ Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης (Διευθυντής: Γεώργιος Ανδρικόπουλος). Αποτελεί ένα από τα πρώτα σε αριθμό επεμβατικών πράξεων εργαστήρια στην Ελλάδα. Στελεχώνεται από έμπειρους και καταξιωμένους επεμβατικούς ηλεκτροφυσιολόγους, αντιμετωπίζοντας όλο το φάσμα των καρδιακών αρρυθμιών τόσο σε επίπεδο κατάλυσης (ablation) όσο και σε επίπεδο εμφύτευσης συσκευών διαχείρισης καρδιακού ρυθμού. Στις δύο αίθουσες του εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας διενεργούνται, ειδκότερα, επεμβάσεις εμφύτευσης βηματοδοτών (σε ασθενείς με βραδυαρρυθμίες) και απινιδωτών ή αμφικοιλιακών συστημάτων σε ασθενείς με οργανική καρδιοπάθεια και αυξημένο κίνδυνο αιφνιδίου θανάτου. Ακόμη, εμφυτεύονται υποδορίως τελευταίας γενιάς μικροσκοπικές συσκευές καταγραφής του καρδιακού ρυθμού (implantable loop recorders, ILRs) σε ασθενείς με ανάλογη ένδειξη (π.χ. σε αγνώστου αιτιολογίας συγκοπτικά επεισόδια).
Στο πεδίο της επεμβατικής ηλεκτροφυσιολογίας διενεργούνται ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες και επεμβάσεις κατάλυσης (ablation) τόσο σε υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (ταχυκαρδίες επανεισόδου στον κολποκοιλιακό κόμβο, παραπληρωματικά δεμάτια, κολπικές ταχυκαρδίες) όσο και σε σύμπλοκες ταχυκαρδίες όπως είναι η κολπική μαρμαρυγή και η κοιλιακή ταχυκαρδία. Οι επεμβάσεις αυτές γίνονται με τη χρήση όλων των διαθέσιμων στην κλινική πρακτική συστημάτων κατάλυσης. Στους ασθενείς με κοιλιακή ταχυκαρδία διενεργείται και επικαρδιακή κατάλυση που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια σε μεγάλα ηλεκτροφυσιολογικά κέντρα του εξωτερικού.
4. Δ’ Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας (Διευθυντής: Βάιος Τζίφος). Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών και επεμβατικών ενεργειών, όπως στεφανιογραφία, διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων, ορθόδρομη και ανάδρομη διάνοιξη χρονίως αποφραγμένων στεφανιαίων αρτηριών, διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας (TAVI – TAVR), πλήρης καθετηριασμός καρδιάς, βιοψία μυοκαρδίου, βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς – πνευμονικής, κατάλυση μεσοκοιλιακού διαφράγματος σε αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Με έμφαση στις σύγχρονες τεχνικές και την εξατομικευμένη προσέγγιση σε κάθε ασθενή, αποτελεί την «καρδιά» της ολοκληρωμένης φροντίδας των ανθρώπων με καρδιολογικές παθήσεις που χρήζουν επεμβατικής θεραπείας.


ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αποτελεί ένα από τα κορυφαία στη χώρα μας κέντρα επεμβατικής θεραπείας για την καρδιά και τις παθήσεις της. Απαρτίζεται από δύο τμήματα, το Α΄ Καρδιοχειρουργικό και το Β’ Καρδιοχειρουργικό, στελεχωμένα από κορυφαίους σε εμπειρία, εξειδίκευση, αλλά και ιατρικά επιτεύγματα χειρουργούς, ενώ συνεχώς αναβαθμίζει την υποδομή και τον τεχνολογικό εξοπλισμό του. Αποτελεί, παράλληλα, διεθνές σημείο αναφοράς στις εξελίξεις της Καρδιοχειρουργικής, με σημαντικό ερευνητικό και θεραπευτικό έργο, που το αναδεικνύει σε πόλο έλξης ασθενών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

1. Α΄ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα (Διευθυντής: Σωτήριος Πράπας). Πρότυπο κέντρο αναγνωρισμένο διεθνώς, καταξιωμένο από τους υψηλούς δείκτες επιτυχίας του. Με πάνω από 400 επεμβάσεις ετησίως, συμμετέχει ενεργά και στις παγκόσμιες εξελίξεις, με διαλέξεις, live surgery στο εξωτερικό και διοργάνωση διεθνών συνεδρίων. Αιχμή του δόρατος αποτελεί η καινοτόμος τεχνική bypass «π-graft» σε πάλλουσα καρδιά, χωρίς χειρισμούς στην αορτή και χρήση αρτηριακών μοσχευμάτων, η οποία αποτελεί έμπνευση του διευθυντή του τμήματος, που επέδειξε εξαιρετικά αποτελέσματα σε άτομα υψηλού κινδύνου, όπως πνευμονοπαθείς, διαβητικοί, νεφροπαθείς, υπερήλικες, με νόσο καρωτίδων, που χειρουργούνται με ελάχιστο κίνδυνο. Επίσης εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες τεχνικές για διόρθωση μιτροειδούς βαλβίδος, ανευρύσματα ρίζας αορτής, αντικατάσταση βαλβίδων και καρδιακής ανεπάρκειας με την “Prapas Procedure” [τριπλή βοήθεια στην καρδιά, με bypass, εξωτερική επαναδιαμόρφωση της γεωμετρίας της καρδιάς (plication) και εμφύτευση βλαστοκυττάρων από τον μυελό των οστών του ασθενούς στην περιεμφραγματική περιοχή].
2. Β΄ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα (Διευθυντής: Δημήτριος Νίκας). Αποτελεί ένα άριστα οργανωμένο και εξοπλισμένο κέντρο χειρουργικών επεμβάσεων σε όλο το φάσμα των καρδιοχειρουργικών παθήσεων (στεφανιαία, βαλβίδες, αορτή, περικάρδιο). Στελεχώνεται από καρδιοχειρουργούς εκπαιδευμένους στα κορυφαία Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά Πανεπιστήμια (Board Certified) με πάνω από 15.000 επεμβάσεις στο ενεργητικό τους. Μεταξύ άλλων, διενεργούνται εγχειρήσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by pass) με ή χωρίς τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας (πάλλουσα καρδιά), καθώς και εγχειρήσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης με την τεχνική της ενδαρτηρεκτομής (από τις μεγαλύτερες σειρές παγκοσμίως), όπως και εγχειρήσεις ανευρυσμάτων αορτικής ρίζας, ανιούσης αορτής, βαλβιδοφόρα μοσχεύματα – Bentall (από τις μεγαλύτερες σειρές παγκοσμίως).

Newsletters10/10/2018
H σημασία της απεικόνισης μαστού (video)
Newsletters10/10/2018
Πόνος στο μαστό: τι σημαίνει;
Άννα Γιαννοπούλου Χειρουργός-Μαστολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Κέντρο Μαστού Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center Ο πόνος στο μαστό (μαστοδυνία ή μασταλγία) είναι συχν...
Newsletters10/10/2018
10ο Greece Race for the Cure
Για μια ακόμα χρονιά, το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center έδωσε δυναμικό παρών στο ετήσιο ραντεβού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Άλματος Ζωής για τον καρκίν...
Δείτε Περισσότερα